календарь беременности

роддома Запорожья

 

 

ПУБЛIЧНА БЛАГОДIЙНА ПРОГРАМА «СУЧАСНА МЕДИЦИНА»

kopiya_tsg5azk79fg.jpg

Что: мероприятия по сбору средств для больных деток
Программа: современная медицина
Цель: закупка мед. оборудования для Запорожской детской областной больницы
Кто:  Благотворительный фонд "Дарунок долі


Контакты:
Благотворительный фонд "Дарунок долі" Код ЄДРПОУ : 39391733, АТ "Райфайзен Банк Аваль" МФО : 380805 р/р : 26007469136. тел.: 063-553-47-73, 066-271-41-23
Цель программы замена старого оборудования на новое, для того, чтобы детки Запорожья и области были полноценно обследованы и находились в комфортных условиях при их лечении.
Также информацию можна получить у Анастасии Гординской:
https://vk.com/id165491824

 

Затверджено

Загальними зборами

Протоколом  №13042017 від 13.04.2017


Благодійний фонд

«Дарунок долі»

  

Благодійна програма:

«Сучасна медицина»

ПУБЛІЧНА БЛАГОДІЙНА ПРОГРАМА «СУЧАСНА МЕДИЦИНА»

 Благодійна програма підтримки державних медичних установ України.

Зміст програми:

1. Загальні положення;

2. Мета програми;

3. Принципи програми;

4. Географія, етапи та терміни реалізації програми;

5. Джерела фінансування програми;

6. Кошторис благодійної програми;

7. Плановані результати реалізації програми;

8. Учасники програми;

9. Механізм реалізації програми;

10. Управління програмою.

 

1.     Загальні положення.

Благодійна програма підтримки державних медичних установ України розроблена відповідно до вимог Закону України «Про благодійну деятельновсі та благодійні організації» та статуту Благодійного фонду «Дарунок Долі».

Благодійна Програма представляє собою комплекс заходів, спрямованих на вирішення конкретних завдань, що відповідають статутним цілям Благодійного фонду.

 

2.     Мета програми.

Метою Благодійноїпрограми є формування майна на основі добровільних майнових внесків, пожертвувань та інших не заборонених законом надходжень і використанняїх для здійснення благодійної діяльності, спрямованої на досягнення цілей, передбачених статутом Фонду.

Бюджет України не передбачає системного фінансування закупівлі медичного обладнання для державних медичних установ. За рідкісним винятком лікарень з особливим статусом середній вік медичного обладнання становить 15 - 20 років, велика кількість техніки, яка до сих пір використовується, була проведена за часів СРСР.

 Практично весь бюджет МОЗ (мінімальний обсяг замовлення) йде на забезпечення поточних потреб Української медицини, але не на її розвиток. За офіційними даними понад 70% медичного обладнання потребує негайної заміни. Техніка, яка вже давно повинна бути списана, забирає останні шанси на одужання у пацієнтів. Чи не рідкісний випадок, коли пацієнти не можуть бути повноцінно обстежені і як результат лікар ставить помилковий діагноз і призначає лікування, яке не робить ніякого ефекту. Сучасне діагностичне, терапевтичне, хірургічне і лабораторне устаткування поряд з ефективними протоколами лікування провокують високі показники західної медицини, де важкі форми захворювань мають набагато більше шансів бути вилікувані, ніж в Україні чи країнах СНД.

 Скільки ж життів на рахунку старих рентген-апаратів, УЗД, кардіографів, несправних дифібрилятор? - на жаль такої статистики ніхто не веде!

 Ми разом зробимо нашу медицину сучасною і актуальною!

3.     Принципипрограми

Законність

У процесі реалізації Програми Фонд неухильно дотримується законодавства України.

Відкритість

Програма відкрита для приєднання учасників. Число учасників Програми не обмежено.

Прозорість

Фонд регулярно публікує на своєму сайті звіти про використання пожертв.

 

4.     Географія, етапи та терміни реалізації програми

 

Географія Програми

Програма реалізується на території України

 

Термін

Термін реалізації програми визначається в 5 років

При будь-яких наявних кількісних показниках Програма вважається реалізованої і після закінчення терміну реалізації - реалізованою.

При вирішенні Загальних Зборів термін реалізації програми може бути продовжений або достроково зупинено.

 

Етапи реалізації Програми

Етапом реалізації Програми визнається 1 (один) календарний рік. По кожному етапу реалізації програми складається Кошторис, що є невід'ємною частиною даної Програми.

 

 

5.     Джерела фінансування програми

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок благодійних пожертвувань, в тому числі що мають цільовий характер, що надаються фізичними та юридичними особами в грошовій і (або) натуральній формі;

 

6.     Кошторис благодійної програми

 

Фінансування Благодійної програми визначається Кошторисом передбачуваних надходжень і планованих витрат (далі - Кошторис), яка є невід'ємною частиною Благодійної програми.

Якщо кошти, на поточний рік, не використано до кінця року, то їх витрачання переноситься на наступний рік і може здійснюватися протягом усього терміну реалізації Благодійної програми.

У зв'язку з відсутністю можливості розробки та складання кошторису доходів і витрат Фонду в грошових одиницях виміру, Виконавчий директор Фонду з метою реалізації Благодійної програми використовує отримані Фондом на реалізацію Благодійної програми фінансові (грошові) і майнові пожертвування в наступному порядку:

№ п/н

Найменування доходів

Найменування витрат

Обсяг коштів

1

Пожертвування у вигляді грошових коштів із зазначенням їх конкретного цільового призначення(цільові пожертви)

Мети, вказані Благодійником

Відповідно до пожертв Благодійника і вимог закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

2

Пожертвування у вигляді грошових коштів без вказівки їх конкретного цільового призначення

Реалізація благодійної програми (благодійна допомога)

Відповідно до до потреб благоотримувача

 

 

Адміністративно-господарськівитрати, витрати на оплату праці, рекламу

Не більше ніж  20 %

3

Пожертвування у вигляді майна із зазначенням їх конкретного цільового призначення (цільові пожертви)

Мети, вказані Благодійником

Відповідно до пожертв Благодійника і вимог закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації"

4

Пожертвування у вигляді майна без вказівки їх конкретного цільового призначення

Реалізація благодійної програми(благодійна допомога)

100%

 

7.     Плановані результати реалізації програми

• Покращення здоров'я громадян за рахунок забезпечення лікарень спеціальним медичним обладнанням;

• Збільшення можливості правильної діагностики організму;

• Зменшення часу при постановці діагнозу;

• Збільшення якості проведених операцій;

• Збільшення комфорту в обслужівоніі як для лікарів, так і для пацієнтів.

 

Також планованим результатом є закупівля медичного обладнання, такого як: операційні столи, хірургічні лампи, відеоендоскопічні системи і т. Д.

 

8.     Учасники програми

Учасниками Програми є громадяни та юридичні особи, які здійснюють благодійну та іншу діяльність з метою виконання цієї Програми. Так само учасниками є благоотримувачі (мед. Установи).

Фонд виступає як благодійником, так і благоотримувачів в рамках Програми. Фонд є головним організатором, координатором і виконавцем Програми, що здійснює загальне керівництво реалізацією Програми та забезпечує взаємодію учасників Програми і її реалізацію.

 

9.     Механізм реалізації програми

9.1.         Збір благодійних пожертвувань на реалізацію програми.

Фонд забезпечує доступними йому способами доведення до відома необмеженого кола осіб інформацію про реалізацію програми, її цілі, проведених в рамках програми заходи і реквізити банківського рахунку програми для збору благодійних внесків і пожертвувань.

Акції зі збору благодійних внесків і пожертвувань можуть здійснюватися самостійно або разом з іншими організаціями на підставі укладених договорів.

9.2.         Закупівля медіцінсского обладнання в державні установи.

9.3.         Передача цього обладнання за призначенням.

9.4.         Надання звіту про використання коштів.

                                                                                                     

 

10.  Управління програмою

 

Загальні збори Фонду є вищим органом управління програмою, до компетенції якого належать:

·        Затвердження програми, внесення змін і доповнень, затвердження тексту змін (доповнень) абопрограми в новій редакції;

·        Затвердження планового річного бюджету (кошторису) програми;

·        Зміна планового річного бюджету (кошторису) програми в разі необхідності його коригування більшеніж на 10 (десять) відсотків від запланованої суми;

·        Прийняття рішень про термін реалізації програми, в тому числі про дострокове припинення реалізації програми або про продовження термінів реалізації програми;

·        Розгляд скарг заявників на рішення органів управління та посадових осіб фонду в зв'язку з реалізацією програми і прийняття рішень за такими скаргами.

Організація роботиЗ агальних зборів фонду з питань, пов'язаних з реалізацією програми, здійснюються в порядку, встановленому статутом фонду.

Глава фонду (Голова Правління Фонду) здійснює загальний нагляд за ходом реалізації програми:

1.     Контролює використання бюджету програми;

2.     Контролює дотримання законодавства України в зв'язку з реалізацією заходів програми;

3.     Прийняття рішень про організацію (проведення) конкретних заходів в рамках реалізації програми, визначає осіб, відповідальних за проведення заходів, встановлює терміни та порядок здійснення конкретних дій в рамках заходу;

4.     Здійснює іншіповноваження з питань поточноїдіяльності, пов'язаної з реалізацією програми.

 

Фотограф Денис Минаев Запорожье

Кадрим Продакшн

афиша Запорожья

Новости Запорожья

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователя и 87 гостя.

Реклама

Реклама на WOMAN

 

 

(с) Все права защищены